Salland

De stichting

Stichting de Grote ezel maakt zich sterk voor het behoud van ezels en bekommert zich om de welzijn van ezels in het algemeen. Helaas zijn er ook in Nederland ezels in nood die hulp nodig hebben. 
Helaas kunnen we geen ezels meer opvangen, maar we geven wel voorlichting aan ezelhouders en mensen, die een ezel hebben aangeschaft of dat graag willen doen.

Onze ezels helpen elkaar
Dit doen we door de ezels voor elkaar te laten werken. Onze gezonde en getrainde ezels worden verhuurd aan wandelaars, hieruit krijgt de stichting inkomsten en dat wordt weer besteed aan onze ezels. 

Maatschappelijk
We proberen als stichting ook zoveel mogelijk maatschappelijk bezig te zijn.
Dit doen wij door het samenwerken met zorgcliënten (dagbesteding), vrijwilligers en stagiaires. We werken samen met meerdere zorg instellingen, zijn actief betrokken bij activiteiten in de buurt en hebben jaren meegedaan met de maatschappelijke stages van scholen (MAS), helaas zijn deze stages (op landelijk niveau) gestopt.